CONSTRUCT EUROPE: HUMOR & RELIGIE

Construct_Europe
In het kader van het stadsfestival CONSTRUCT EUROPE organiseert het Filmhuis in samenwerking met CCV en de Mechelse Parochies een reeks vertoningen rond HUMOR & RELIGIE.

Europa is immers niet alleen een lappendeken van landen, talen en volkeren, ook alle grote wereldreligies en het atheïsme/vrijzinnigheid leven en bestaan hier naast en door elkaar – jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme worden elk op hun eigen specifieke manier beleden in Europa.

Nogal wat Europeanen categoriseren religie onder ‘serieuze zaken’, en denken dat religie en humor niet samengaan.

Maar in de Bijbel staat: ‘God heeft gemaakt dat ik lachen kon, en iedereen die het hoort zal meelachen’ (Genesis 21,6).

Elke vertoning zal ingeleid worden door Leo De Weerdt s.J., en gevolgd worden door een nagesprek met diezelfde Leo De Weerdt en één of meerdere gastsprekers van een religieuze of vrijzinnige levensbeschouwing.

Bovendien bieden we alle toeschouwers een gratis drankje aan.

Habemus_PapamHABEMUS PAPAM (Nanni Moretti)
Vertoning:
MAANDAG 17 JUNI om 20u30

In ‘HABEMUS PAPAM’ speelt Michel Piccoli op briljante wijze een kardinaal die net tot de nieuwe paus is verkozen.
Alleen slaat op het moment dat hij de verantwoordelijkheid beseft de twijfel toe: moet hij dit wel doen? En wil hij dit wel doen?
Terwijl buiten duizenden gelovigen op de nieuwe kerkvader staan te wachten, worden achter de schermen van het Vaticaan alle zeilen bijgezet.
Er wordt zelfs inderhaast een psychoanalyticus bijgehaald (rol van Nanni Moretti zelf), maar ook dat heeft weinig resultaat…

Gevolgd door een afsluitend nagesprek.

Afgelopen vertoningen:

HORS NORMES (Eric Toledano & Olivier hors_normesNakache)
Vertoning:
MAANDAG 4 DECEMBER om 20u30

Als één film op het eerste zicht géén onderwerp voor een komedie heeft, is het ‘HORS NORMES’ wel: de film speelt zich af in een banlieu van Parijs, in het milieu van werkloze jongeren en arme gezinnen. Daar vangt de Joodse Bruno vangt met zijn organisatie autistische kinderen op.

Hij heeft nauwelijks een budget en heeft geen gepaste opleiding, maar volgt zijn hart en zijn geloof. Want wie anders vangt deze kwetsbare jongeren op?
De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal over het werk van Stéphane Benhamou en zijn stichting “Le Silence des Justes” (de stilte van de rechtvaardigen).

Nagesprek met Naziha Maher, vanuit de islamitische levensbeschouwing.

OSCARoscar-et-la-dame-rose- ET LA DAME ROSE (Eric Emmanuel Schmitt)
Vertoning:
MAANDAG 5 FEBRUARI 2024 om 20u30

De twaalfjarige Oscar schrijft vanuit zijn ziekbed brieven aan God.
In die brieven vertelt hij over oma Rozerood, een dame die hem regelmatig bezoekt en met hem praat over kleine en grote levensvragen.
Oscars brieven geven een ontroerende beschrijving van de laatste twaalf dagen van zijn leven. Samen met oma Rozerood maakt hij in deze dagen een hele levensloop mee.

Gevolgd door een nabespreking met een vrijzinnig-humanistisch geïnspireerde gesprekspartner.

DE BEDe_Beentjes_van_Sint-HildegardENTJES VAN SINT-HILDEGARD (Johan Nijenhuis)
Vertoning:
MAANDAG 29 APRIL 2024 om 20u30

Jan (heerlijke rol van de Nederlandse cabaretier Herman Finkers) is een dierenarts die getrouwd is met Gedda, een docente aan de universiteit.
Het huwelijk is liefdevol, maar Gedda is zó liefdevol, zorgzaam en alomtegenwoordig dat ze Jan helemaal versmacht.
Die probeert zich langzaam aan haar te ontworstelen, en gaat op pelgrimstocht naar ‘de beentjes van Sint-Hildegard’ – de relieken van Hildegard van Bingen, bewaard en vereerd in de abdij in Bad Eibingen aan de Rijn…

Gevolgd door een nagesprek met Jelle Brouwer, vanuit de protestants levensbeschouwing.