Van Filmhuis 2018 naar Filmhuis 2019

2018 was voor het Filmhuis (alweer) een alle records brekend jaar: maar liefst 12.722 toeschouwers kwamen af op onze reguliere maandag- en dinsdagvertoningen, plus nog eens meer dan duizend man op de extra’s zoals onze familiefilmontbijten, de Cinema Canvas-avonden en de openluchtvertoningen.

En we hebben niet alleen een groot publiek: met meer dan 800 verkochte seizoenkaarten bent u ook een bijzonder trouw publiek, waarvoor dank!

Bovendien mogen we voortaan ook het Europa EuropaCinemasBlauwCinemas-kwaliteitslabel dragen: een fraaie internationale erkenning vanuit Europa voor onze inhoudelijke sterke programmatie en professionele werking.
Bijzonder uitzonderlijk voor een non-profitcinema die hoofdzakelijk door vrijwilligers wordt gerund.

Het Laatste Nieuws wijdde alvast een artikel aan het succesverhaal van het Filmhuis.

Filmmagie zocht dan weer uit welke plaats film krijgt in de nieuwe bestuursakkoorden van de grotere Vlaamse steden (zie artikel onderaan).

Veel meer dan een vaag zinnetje hier en daar – laat staan een echt uitgewerkte visie op het belang en de mogelijkheden van film voor steden en gemeenten – bleek er helaas niet te vinden, zo blijkt uit hun artikel.

In Mechelen staat gelukkig wel een concreet plan rond film in het nieuwe bestuursakkoord.

‘In samenspraak met de belangrijkste stakeholders zoals het Filmhuis zorgen we voor een upgrade van het auditorium van het Cultuurcentrum Mechelen. Met nieuwe zetels, toegangs- en nooddeuren realiseren we er een kwalitatieve projectiezaal voor films,’ zo lezen we in punt 259 van het akkoord.

Filmhuis Mechelen ijvert hier al vele jaren voor, en juicht dit voornemen uiteraard toe.

Wij hopen dan ook dat het niet bij beloften blijft, en willen liever vandaag dan morgen met het stadsbestuur rond de tafel gaan zitten om te bekijken hoe dit plan – eindelijk! – geconcretiseerd kan worden.

Wij vragen geen onmogelijke zaken, laat staan dure investeringen voor de happy few: onze 15.000 toeschouwers – van 16 tot 96, en uit alle lagen van de bevolking – hebben gewoon recht op een deftige, gezellige en aan de noden van deze tijd aangepaste renovatie van de afgeleefde zaal.

Voor de kwaliteitsprogrammatie beloven wij te blijven zorgen.

Filmmagie_2019-01-01 om 13.45.05