3/4/2012: A DANGEROUS METHOD

ADangerousMethod7Kort samengevat: Aan de vooravond van WO I neemt Dr. Carl Jung de onstabiele maar knappe Sabina Spielrein onder zijn hoede als patiënt: een onmogelijk geval, luidt de algemene analyse, maar daar wil Jung – die zich bekwaamd heeft in de methode van zijn leermeester Sigmund Freud – niet van weten. Probleem: leerling én leermeester raken allebei al snel verstrikt in het web van Sabina’s bekoring.

Continue reading “3/4/2012: A DANGEROUS METHOD” »