Andere filmlinks

FILMTIJDSCHRIFTEN EN WEBSITES:
Film Comment (filmtijdschrift):
http://www.filmcomment.com 

Filmkrant (online filmtijdschrift):
http://www.filmkrant.nl 

Filmmagie (filmtijdschrift):
http://www.filmmagie.be 

Imdb (online filmdatabank):
http://www.imdb.com

Rotten Tomatoes (filmkritieken en -info):
http://www.rottentomatoes.com

Sight & Sound (filmtijdschrift):
http://www.bfi.org.uk/taxonomy/term/467

Vertigo (filmtijdschrift):
http://vertigoweb.be

COLLEGA-FILMHUIZEN EN FILMFESTIVALS:
Afrika Filmfestival:
http://www.afrikafilmfestival.be 

Brussels Film Festival:
http://www.brff.be/nl/

Cinematek (Brussel):
http://www.cinematek.be/?lng=nl

Cinema Nova (Brussel):
http://www.nova-cinema.org/?lang=nl

Cinema Zed (Leuven):
http://www.cinemazed.be

Cinema Zuid (Antwerpen):
http://www.cinemazuid.be

Docville:
http://www.docville.be

Filmhuis Klappei (Antwerpen):
http://www.klappei.be

Filmhuis Lumen (Delft):
http://www.filmhuis-lumen.nl 

Internationaal Kortfilmfestival Leuven:
http://www.kortfilmfestival.be 

ONZE SPONSORS, PARTNERS EN FILMHUISVRIENDEN:
Amnesty International Mechelen:
http://www.aivl.be/groep/mechelen-59

André Goudbeek:
http://www.goudbeek.be

Aroma di Amore:
http://www.aromadiamore.be 

Blender Vintageshop (Filmhuissponsor):
http://www.blendervintageshop.be

Café De Gouden Vis (Filmhuissponsor):
http://www.facebook.com/pages/De-Gouden-Vis/136235529780207 

Café Den Akker (Filmhuissponsor):
http://www.facebook.com/pages/Cafe-Den-Akker/235977609768209 

Contour:
http://www.contourmechelen.be

Copy Accent (Filmhuissponsor):
http://www.copyaccent.be

Cultuurcentrum Mechelen:
http://www.cultuurcentrummechelen.be/podium?page=1&sort=date_asc&genre=431971

De Mille (Filmhuissponsor):
http://www.millemechelen.com 

De Nieuwe Snaar:
http://www.denieuwesnaar.be

Elvis Peeters:
http://www.elvispeeters.be 

Galerie Transit (Filmhuissponsor):
http://transit.be 

H30 Artistiek Werkplek:
http://www.h30.be

Hilde Moyson Verzekeringen (Filmhuissponsor):
http://www.handelsgids.be/mechelen/hilde-moyson/

Jazzolder Mechelen:
http://www.jazzzolder.be

Johan Hoogewijs:
http://www.johanhoogewijs.com

Kc nOna (Mechelen):
http://www.nona.be

Nigel Williams:
http://www.nigelwilliams.be 

Pittoors Systems (Filmhuissponsor):
http://www.pittoors-systems.be

Sava (Filmhuissponsor):
http://www.savamechelen.be

Shamisa Debroey:
http://shamisadebroey.tumblr.com

Stad Mechelen:
http://www.mechelen.be 

Stip / Thomas More Hogeschool (Filmhuis-kortingsbonnen voor studenten):
http://www.stiplessius.eu/mechelen/cultuur/kortingsbonnen-bij-culturele-centra

Stripkever (Mechelen):
http://www.stripkever.be

Truth or Consequences:
http://www.torcmovie.com

Vé Wellness (Filmhuissponsor):
http://www.hotelve.com/hotel-ve_mechelen-wellness.asp?taal=nl

We Stood Like Kings:
http://www.westoodlikekings.com

X-oc (Borgerhout)(ons layout-bureau):
http://www.x-oc.com

Zondvloed (Mechelen):
http://www.dezondvloed.be

zool.:
http://www.zool.be

11.11.11 Mechelen:
http://11mechelen.webs.com