De toekomst van het Filmhuis: een update

fFlmhuislogo (1)Beste Filmhuizers,

Even een update i.v.m. onze open brief van vorige week.

Het Filmhuis heeft gisteren overlegd met burgemeester Somers en schepen Siffer over de komst van een bioscoop naar de Oude Stadsfeestzaal, en over de rol van het Filmhuis in het Mechelse culturele leven nà de komst van die bioscoop.

Het gesprek verliep in een open en constructieve sfeer, zonder taboes.

Wij hebben geen concrete toezeggingen gekregen, maar burgemeester en schepen verzekerden ons dat de stad de eigenheid en vooral het belang van de Filmhuisprogrammatie en –werking erkent.

Wij kregen de bevestiging dat het plan dat wij bij de stad indienden een goed doordacht voorstel is, dat voor de filmliefhebbers uit Mechelen (en soms zeer verre omgeving) een serieuze meerwaarde kan bieden op het bestaande filmaanbod.

De afspraak is dat de komende weken door de stad bekeken wordt wat haalbaar is om onze verdere werking mogelijk te maken, en hoe we die werking nog verder uit kunnen bouwen.

We houden u op de hoogte!

Filmhuis Mechelen en de nieuwe stadscinema: een open brief aan het stadsbestuur

fFlmhuislogo (1)Met verbazing nam het Filmhuis gisteren via de media kennis van de beslissing van het Mechelse schepencollege om te kiezen voor een stadscinema in de Oude Stadsfeestzaal.
(zie de artikels in HLN en GVA)

We vinden het vreemd dat we nooit geconsulteerd werden over (laat staan betrokken bij) deze plannen, terwijl wij – als enige – al bijna veertig jaar ononderbroken bezig zijn met het zéér succesvol vertonen van kwaliteitscinema.
We deden dat al die jaren zéér bewust en zéér consequent in het stadscentrum.
We deden dat al die jaren zéér bewust en zéér consequent met een minimumsubsidie, en de meeste jaren zelfs zonder subsidie.

Vorige dinsdag hebben wij ons seizoen afgesloten op een totaal van 7.356 toeschouwers, een absoluut record, voor de zesde keer op rij. En alles wijst erop dat er nog veel meer Mechelse filmliefhebbers zitten te wachten op een kwaliteitsprogrammatie in een aangename stadsbioscoop.

Wij waren (en zijn) dan ook vragende partij om op professionele basis een stadscinema uit te baten.

Geen multiplex-in-de-stad, maar een op kwaliteitsfilm gerichte stadsbioscoop die zowel qua model als qua programmatie uit het vaarwater van Utopolis blijft. Wij willen een aanvulling bieden op het programma van Utopolis, en er geen commerciële concurrent van zijn.
Wij willen een stadscinema zijn die graag samenwerkt en samen organiseert, met andere Mechelse verenigingen en scholen.
Die oog heeft voor kwaliteitsvolle kinderfilms, kortfilms, klassiekers en documentaires.
Een cinema met extra aandacht voor jong plaatselijk filmtalent.
Een cinema die zorg draagt voor de juiste omkadering bij de films: inleidingen door regisseurs en acteurs, begeleidende lessenreeksen, een fijn optreden achteraf.
Wij hoopten op een stadscinema waarvan de roots ook écht in deze stad liggen: voor en door Mechelaars, professioneel gerund, maar met heel veel oog voor vrijwilligerswerk – dat is de manier waarop het hele netwerk van de filmhuizen in Nederland functioneert, en de Roma in Borgerhout bewijst dat zoiets ook in België kan.

Sterker nog: wij wéten dat het kan, want we doen het al jaren, op vrijwillige basis, en met zoveel succes dat we geregeld toeschouwers moeten weigeren wegens een te volle zaal,

Wij zijn blij dat na veertig jaar Filmhuis Mechelen de plaatselijke politiek opeens het belang van een stadsbioscoop ontdekt lijkt te hebben.

Wij stellen ons echter de vraag of een beschermd monument als de Stadsfeestzaal de meest geschikte en (vooral) de meest goedkope locatie is om die stadsbioscoop in te huisvesten.

We hopen dan ook de Mechelse politici zich grondig informeren over onze werking en over onze plannen.
We hadden bij het stadsbestuur een gedetailleerd plan ingediend om het huidig Auditorium van het Cultuurcentrum om te vormen tot een echte stadscinema, mét voldoende ruimte voor activiteiten van andere verenigingen en eigen producties van het Cultuurcentrum.

Dat plan krijgt de volledige steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), en besprekingen met Mechelse partners als de Thomas More-hogeschool of Kidscam openden grote mogelijkheden voor zéér vruchtbare samenwerkingen, zowel op het vlak van audiovisueel onderwijs als van een kwaliteitsvolle kinderprogrammatie.

Het is uitermate betreurenswaardig dat dit plan nu de facto getorpedeerd wordt, zonder dat het zelfs maar deftig overwogen is.

Het is nog méér betreurenswaardig dat de investering van 70.000 euro aan professionele projectieapparatuur die wij als kleine vzw uit eigen middelen en crowdfunding betaald hadden (een privé-investering in een stadsgebouw, nota bene!) nu in één klap waardeloos dreigt te gaan worden.

We zullen het voorstel dat wij aan de stad overhandigd hebben online zetten, en nodigen de Mechelaar en alle geïnteresseerde film- en cultuurliefhebbers uit ons plan te bekijken. We blijven erbij dat het niet alleen een beter en goedkoper plan is, maar ook helemaal in Mechelen verankerd, en bovendien inhoudelijk coherent en sterk onderbouwd.

Hoewel we ervan overtuigd zijn dat onze voorstellen voor het Auditorium goedkoper zijn dan de ombouw van de Stadsfeestzaal, zullen we de concessievoorwaarden bekijken.

In afwachting hopen we dat:
1) We betrokken worden bij de toekomstige evoluties omtrent een stadsbioscoop.

2) De bioscoopconcessie voor de Stadsfeestzaal niet op maat van één specifieke kandidaat wordt uitgeschreven.

3) Andere kandidaten ruim de tijd krijgen het concessievoorstel te bekijken en te beoordelen. Blijkbaar is de stad al maandenlang in onderhandeling met één specifieke kandidaat, die dus duidelijk een voorsprong heeft.
Dit is niet wat wij verstaan onder eerlijke concurrentie of een open communicatie vanuit de stad.

4) Er in de concessievoorwaarden niet alleen gekeken zal worden naar respect voor het gebouw (dat is overigens wettelijk verplicht, want het gaat om een beschermd monument) en naar een financieel plan.
We rekenen erop dat bij de beoordeling minstens evenveel rekening zal worden gehouden met de sociale en culturele (meer)waarde en met de Mechelse verankering van het ingediende project.

Het Filmhuis-team